Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Doprava

Seřazené podle:
  • Datum

Doprava

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Doprava:

Na straně zaměstnavatelů:

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů jako první společenstvo autodopravců v tehdejší České a Slovenské federativní republice. Od roku 2000 je zaměstnavatelským svazem. Reprezentuje převážně malé a střední podnikatele, zabývající se silniční nákladní a osobní dopravou, taxislužbou a zasilatelstvím, ale také podnikatele, kteří používají silniční motorová vozidla pro své podnikání.

Sdružuje okolo 300 členů - soukromých firem autodopravců, kteří vlastní přes 3500 vozidel, má celorepublikovou působnost. Hlavním cílem společenství je zajišťovat a prosazovat oprávněné zájmy svých členů a podílet se na vytváření optimálních podmínek pro podnikání v autodopravě. SAČM spolupracuje s městskými, regionálními a státními institucemi, ať se již jedná o Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Policii ČR, Parlament ČR apod.

Při své činnosti působí na podnikatele v silniční dopravě rovněž ve smyslu uplatňování zásad etického kodexu podnikání, bezpečnosti silničního provozu a zlepšování životního prostředí a to nejen v hlavním městě Praze, ale i v České republice.Na straně zaměstnanců:

Odborový svaz dopravy (dále jen OSD) je dobrovolnou, svobodnou, nezávislou, otevřenou, demokratickou a jednotnou odborovou organizací. Je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislý na všech politických stranách, státních orgánech a ostatních institucích.

Ve svých řadách sdružuje jako členy především zaměstnance v dopravě bez ohledu na jejich sociální postavení, národnost, politickou příslušnost, náboženství, rasu a pohlaví.

Hlavním posláním OSD je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických a mzdových potřeb členů a ochrana jejich práv. OSD v souladu se svým posláním uskutečňuje odborovou politiku vůči zaměstnavatelům a jejich organizacím, státním orgánům, politickým stranám, společenským organizacím a občanským iniciativám ve prospěch členů svazu. OSD uplatňuje ve své činnosti princip odborové solidarity jak uvnitř, tak  i vně svazu.

Odborový  svaz  dopravy  a  jeho  základní  organizace  uzavírají   se   zaměstnavateli v zájmu zaměstnanců kolektivní smlouvy, které upravují a konkretizují mzdové, pracovní, sociální podmínky zaměstnanců  a vztahy  mezi odborovými organizacemi   a  zaměstnavateli.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum