Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Školství

Seřazené podle:
  • Datum

Školství

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Školství:

Na straně zaměstnavatelů:

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. (dále jen Sdružení) je jedinou organizací zastupující soukromé školy v ČR. Sdružení vzniklo v roce 1993 a je řádně zaregistrováno u MV ČR pod č.j II/s-OS/1-25 184/94R. Cílem sdružení je napomáhat k prosazení demokratických principů vzdělávací politiky ve smyslu spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, při respektování svobodné volby vzdělávací cesty občana České republiky. Ke splnění tohoto cíle Sdružení spolupracuje s dalšími subjekty, právnickými a fyzickými osobami, které napomáhají rozvoji vzdělávání a poznání. Dále sdružení vykonává činnost informační a poradenskou pro své členy. Členskou základnu tvoří soukromé školy mateřské, základní, střední odborné učiliště, střední školy, vyšší odborné školy a základní umělecké školy. Sdružení je členem ECNAIS - The Europen Council of National Associations of Independent Schools,MEOPS - Middle Europen Organization of Private Schools, CZESHA, Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky.

.Na straně zaměstnanců:

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – ČMOS PŠ je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.

Hlavním posláním ČMOS PŠ je:

  • obhajoba práv svých členů a prosazování jejich oprávněných ekonomických, sociálních,

pracovněprávních a profesních požadavků vůči státním a samosprávným orgánům, organizacím a zaměstnavatelů;

  • zlepšování pracovních a životních podmínek svých členů;

  • poskytování právní pomoci a poradenství;

  • účast v legislativních procesech a prosazování návrhů směřujících k naplňování cílů

odborového svazu;

  • zpracování analýz a prognóz;

  • vytváření systému informací a koordinace vnitrosvazových vztahů a aktivit;

  • výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Odborový svaz KOVO (za učňovská zařízení) sdružuje členy za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Posláním OS KOVO je být jedním z garantů demokratického vývoje v České republice, prosazovat oprávněné požadavky svých členů, obhajovat jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální a kulturní zájmy a základní lidská a občanská práva. OS KOVO prostřednictvím svých orgánů a orgánů organizačních jednotek zastupuje zaměstnance jako zástupce zaměstnanců podle zvláštního zákona.Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum