Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Polygrafický průmysl

Seřazené podle:
  • Datum

Polygrafický průmysl

Představení zapojených sociálních partnerů v odvětví Polygrafický průmysl:

Na straně zaměstnavatelů:

Svaz polygrafických podnikatelů (dále jen “svaz”) sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou v naší republice, dodavatele polygrafických technologií a materiálů pro polygrafickou výrobu, školská zařízení, vyučující polygrafické profese i jednotlivé významné odborníky z tohoto oboru. V současné době má 80 členů, což představuje 2.557 pracovníků ve svazových firmách.

 

Členové se dále setkávají na odborných akcích, které svaz pořádá, nebo na jejichž organizaci se podílí. Zde jmenujme např. každoroční odbornou konferenci PRINTFORUM, výstavy a veletrhy se setkáním polygrafů, soutěž Nejkrásnější české knihy roku, na níž Svaz polygrafických podnikatelů uděluje vlastní cenu za vynikající polygrafické zpracování, každoroční Ples polygrafů atd.

Svaz polygrafických podnikatelů v široké míře podporuje odborné polygrafické školství, ať již jako sponzor, či osobní pomocí jednotlivých expertů při řešení konkrétních úkolů (osnovy odborných předmětů, příprava skript a audiovizuálních pomůcek, přednášky, účast při maturitních zkouškách, obhajobách bakalářských resp. diplomových prací).

Zvláštní pozornost věnuje Svaz polygrafických podnikatelů i péči o životní prostředí, bezpečnost práce a spolupráci s odborným tiskem.

 

Kromě této svazové činnosti může člen využívat i dalších výhod – je to vydávání a obstarávání různých odborných publikací, sborníků a odborných či metodických pomůcek např. z oblasti technologické, ISO norem, bezpečnosti práce nebo protipožární ochrany a prevence. V případě potřeby je možná metodická oborová pomoc při kolektivním vyjednávání s Typografickou Besedou.

Na straně zaměstnanců:

Typografická Beseda

je dnes odborovým svazem zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Původně vznikla sloučením dvou spolků, a to staršího, který nesl název " Typografia ", jehož účelem bylo vzájemné podporování pražských členů, a mladšího, který byl nazván " Typografická Beseda ". Psal se rok 1862 a Typografická Beseda sdružovala 217 typografů. Rokem 1881 ukončila Typografická Beseda činnost coby spolek pražský a začala rozvíjet činnost ústředního spolku pro celou zemi českou. Začalo slavné údobí Typografické Besedy, kdy výrazně stoupla i vážnost pánů kolegů typografů ve společnosti.

 

Okupace Československa, jejímž důsledkem bylo rozdělení členů na příslušníky protektorátu a říšskoněmecké občany, byla první velkou ranou i pro Typografickou Besedu. Po osvobození v roce 1945 nastalo ještě krátké období vzkříšení a znovuobnovení činnosti, ale 15. března 1946 byla Typografická Beseda násilně připojena k ROH. Definitivní tečkou pak byl únor roku 1948. Přerušení demokratického vývoje v našem státě zvláště silně pocítilo odborové hnutí a mezi likvidované svazy samozřejmě patřila Typografická Beseda. Díky nesmírné obětavosti mnoha kolegyň a kolegů se v závěrečných dnech měsíce března roku 1990 mohla konat řádná valná hromada volených zástupců pracujících polygrafických a papírenských podniků, na které Typografická Beseda obnovila svojí činnost.

kanceláře mají na W. Churchilla 2, Praha 3.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum