Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Publikace

Seřazené podle:
  • Datum

Age management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku

„Age management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku“ je název nové publikace, která představuje v širším kontextu aktuální téma takzvaného „Age managementu“.

Age management je v publikaci představován a popisován jako souhrn procesů a postupů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Procesů souvisejících se stárnutím zaměstnanců, prodlužováním a změnami v jejich pracovní kariéře s ohledem na dosažený věk. Procesy (nástroje) jako jsou společenská odpovědnost firem, diverzita, flexibilita pracovního trhu a současně i reálná fakta o demografických změnách jsou součástí širšího sociálního a ekonomického kontextu celé publikace.

Publikace nabízí čtenáři inspiraci novými zkušenostmi. Představuje výsledky pilotního ověření metody pro zjišťování nastavení procesů Age managementu ve firmách či podnicích. Jedná se o metodu LEA Lifelong Employability Assessement, kterou podporuje a rozvíjí Evropská organizace pro společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání (CSR Europe). Metoda slouží právě k vyhodnocování celoživotní zaměstnatelnosti.

Publikace rovněž přináší výsledky anket mezi vybranými zaměstnavateli i sociálními partnery týkající se fenoménu stárnutí pracovních sil a zkušeností s využíváním procesů Age managementu v praxi menších i větších firem a organizací.

Publikace přináší nejen teorii, ale i praktické návrhy a doporučení, jak účinně používat procesy a nástroje Age managementu a integrovat je do řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách a organizacích. Doporučení zahrnují i význam intenzivní a vzájemné spolupráce státu, zaměstnavatelů a sociálních partnerů při prosazování a zavádění metod a postupů Age managementu.

PDF(1.2 MB) verze pro tisk
PDF(1.1 MB) verze pro čtení

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy

„Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy“ je obsáhlou monografií věnovanou různým aspektům prodlužování pracovního života. Po detailním přehledu demografie stárnoucí české populace a jejích charakteristik co do budoucího vývoje, podílu zaměstnanosti, vzdělanostní struktury a územní diverzity, následují kapitoly věnované problematice odchodu do důchodu a práci v souběhu se starobním důchodem. Dále jsou představeny koncepty mezigeneračních vztahů v zaměstnání, vybrané personalistické otázky a charakteristiky vztahů mezi mladšími a staršími zaměstnanci. Inovativní je pohled na odlišnou roli věku v různých sektorových kontextech.  Druhá polovina publikace je věnována popisu situace v oblasti zdraví a nemoci na trhu práce, včetně přehledu problematiky invalidity. Text také upozorňuje na problematiku vícenásobných rolí starších zaměstnanců, především v dyádě zaměstnanec – pečovatel. Socio-kulturní rámec pak dotváří analýza mediálního klimatu a diskuse Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí. Publikace je určena jako rozcestník pro zájemce o komplexní zhodnocení (budoucí) situace na trhu práce s ohledem na demografický vývoj české společnosti.

PDF(77.4 MB) - Vzhledem k velikosti souboru doporučujeme neotevírat v prohlížeči, ale nejprve stáhnout kliknutím pravého tlačítka myši na odkaz a zvolit Uložit odkaz jako...
Zobrazených 1-2 z celkově 2 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum