Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

O projektu

Seřazené podle:
  • Datum

Zaměření projektu

Konfederace zaměstnavatelský a podnikatelských svazů se společně se svými členy rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance na dopady a změny vyplývající z důchodové reformy.

Projekt je koncipován etapově. Obsahem předkládaného projektu je realizace aktivit spadajících do  I.etapy 2013-15, a to:

1. Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitních platforem

2. Doplnění technických kapacit na úrovni bipartitních platforem

3. Vytvoření informačního prostředí a nástrojů pro zajištění připravenosti CS na změny DS

4. Přenos informací, poznatků a podnětů z práce s cílovou skupinou formou konferencí

5. Přípravná fáze pro realizaci sociálního auditu

6. Vytvoření relevantních dat-demografická prognóza

7. Zavádění nových moderních systémů řízení, ageing

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na přímou práci s cílovou skupinou -svazy, zaměstnavatelé, zaměstnanci. Téma důchodové reformy s sebou přináší řadu emocí ve všech odvětvích, proto je velmi potřebné vytvořit a realizovat v rámci projektu aktivity odrážející potřeby plynoucí z prodlužováním délky aktivního pracovního života, udržení těchto zaměstnanců na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému či složení vlády.

Cílovou skupinou projektu jsou sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci v odvětvích.

Hlavním cílem projektu je připravit současnou a budoucí pracovní sílu na reformovaný trh práce.

Obsah, metody a způsob zajištění projektových aktivit je nastaven tak, aby bylo úspěšně dosaženo hlavních i specifických cílů projektu. Aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím realizačního týmu, externích expertů a formou nákupu služeb od dodavatelů.

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Seřazené podle:
  • Datum